Hlavní stránkaInternetové připojeníFAQ - nejčastější dotazy

FAQ - nejčastější dotazy - Internet

1) Webový prohlížeč vypisuje hlášku "Stránku nelze zobrazit." Co mám dělat?


Příčin může být několik, od pod pojeného kabelu až k problému v síti. Dříve než budete kontaktovat
technickou podporu, proveď te tyto kroky:
 
- zkontrolujte, zda datový / síťový kabel připojen k počítači,
- zkontrolujte, zda jsou v počítači nastaveny správné parametry (IP adresy) dle smlouvy.
 
Pokud vlastníte tzv. směrovač (router) proveďte ještě následující:
 
- zkontrolujte, zda je směrovač připojen k napájení el. energií,
- zkontrolujte, zda kontrolky připojených kabelů problikávají,
- zkontrolujte, zda nesvítí i kontrolky, které nemají připojený žádný kabel.
- pokud výše některé výše uvedené body platí, odpojte směrovač el. napájení po dobu 3 min.
 
V případě, že závadu provedením výše zmíněných bodů neodhalíte, kontaktujte technickou podporu.
 
 

2) Parametry (IP adresy) mám na počítači nastaveny dle smlouvy, ale počítač v síti nekomunikuje. Kde je chyba?


Zkontrolujte, zda máte správné údaje o DNS serverech. V některých smlouvách mohou být ještě parametry zastaralé. Správné DNS servery jsou:
 
Primární DNS:    193.86.244.3
Sekundární DNS:    193.86.244.4
 
Pokud ve smlouvě máte nesprávné údaje, vyžádejte si na tech. podpoře aktualizované parametry.
 

3) Co to je switch?


(rozbočovač nebo přepínač) je aktivní síťový prvek, propojující jednotlivé segmenty sítě. Switch obsahuje větší či menší množství portů (až několik stovek), na něž se připojují síťová zařízení(počítače) nebo části sítě.
 

4) Co to je router?


(směrovač) je v počítačových sítích aktivní síťové zařízení, které procesem zvaným routování přeposílá data směrem mezi dvěma sítěmi.
 

5) Jaký je tedy vlastně rozdíl mezi switchem a routerem?


Rozdílné funkce routerů a switchů si lze představit jako switche coby silnice spojující všechna města ve státě a routery coby hraniční přechody spojující různé země. Pozor, nejčastější "poruchou" je vadné zapojení kabelů do routeru.? Zejména po úklidu v bytě zkontrolujte zda kabel od MOVSET Vsetín s.r.o. vede do portu Internet (WAN) ve vašem routeru. Kabel do PC má bý zapojen v portech LAN.
 

6) Měl jsem jeden počítač připojený k internetové přípojce. Přikoupil jsem další a rád bych jej využíval pro práci v internetu. Lze to realizovat?

 
Ano, ale v tomto případě bude nutné si pořídit tzv. směrovač (router) a nastavit v něm v položce WAN parametry, které jste obdrželi ve smlouvě. Dále bude nutné kontaktovat technickou podporu a sdělit, že se v síti změnilo zařízení. Naše směrovače mají nastavenou ochranu párováním tzv. IP a MAC adres. Ve směrovači musí být též aktivní tzv. NAT, který zajišťuje, že všechna zařízení, která komunikují v internetu z Vaší sítě, budou vystupovat pod jednou adresou. Kabel internetové přípojky pak zapojte ve směrovači do pozice WAN.
 

7) Jak mám do vaší sítě připojit místo počítače router?  


Router do naši sítě zapojíte tak, ze kabel, který vede do Vašeho stávajícího počítače, připojíte do zásuvky označené WAN nebo internet a v routeru povolíte na tomto vstupu DHCP. Do zásuvek označených LAN, připojíte počítače. Prosím mějte na paměti, ze kabel vedoucí od nás NESMITE nikdy připojit do zásuvky LAN. Vase zařízeni by potom způsobilo komplikace v naši síti a jeho dohledáni by bylo obtížné. Dale nezapomeňte pro Wifi připojeni na router nastavit šifrováni, aby nedocházelo k tomu, ze se na Vase zařízeni budou připojovat cizí počítače zadarmo a Vám tak brzdit linku.  Doporučujeme Vám využit naši nabídky, která je Bezdrátový router za 650Kc vč. nastaveni a instalace naším technikem u Vas doma. Router tak bude zcela kompatibilní pro bezproblémový chod v naši síti. V případě dotazu, či konzultace, zda je Vaše zařízeni, které jste si vybral kompatibilní pro chod v naší síti, či jak jej nastavit, mne neváhejte kontaktovat i telefonicky na čísle 571 819 111 nebo 775 239 090 .
 

8) U tarifů a rychlostí připojení k internetu se někdy uvádí agregace. Můžete mi tento pojem vysvětlit?

 
Agregace v pravém slova smyslu znamená spojování, seskupování, shlukování. V tomto případě označuje, že linka shlukuje několik klientů pro dosažení garance. Agregace se udává v poměru x:y přičemž x znamená minimální podíl a y maximální podíl z rychlosti. Agregace internetu 1:10 znamená, že klient mající např. rychlost internetu 10Mb/s v agregaci 1:10 má dynamickou rychlost připojení v rozsahu od 1 Mb/s až 10 Mb/s přičemž reálná rychlost zpravidla nabývá hodnot primárně určené rychlosti tj. 10Mb/s. Vyšší agregace tj. sdílení linky může způsobit nárazová zátěž linky například „v denní špičce“.
 

9) U internetových tarifů se setkávám s jednotkami kilobit za sekundu (kb/s). Avšak při stahování souborů aplikace zobrazuje informace v kilobajtech za sekundu (kB/s). Jaký je v tom rozdíl?

 
Bit (b) je jednotka informace. Všechny datkové komunikace probíhají vždy v bitech (čili hodnoty 1, 0 nebo pravda, nepravda, příp. zapnuto, vypnuto). Je to způsob, jak dnešní počítače pracují. Avšak objem dat, který počítač (procesor) zpracovává se udává v bajtech. Jsou tím reprezentovány např. znaky, číslice apod. Proto 1 bajt (B) má 8 bitů, neboli 8 číslic (jedniček nebo nul), kterými číslice nebo znaky reprezentuje. Samozřejmě, že lze pro vyjádření objemu dat použít i přípony dle jednotkové soustavy SI, ovšem vznikají tam malé odlišnosti. Aby nedocházelo k záměnám, jsou přípony binárních jednotek nazývány trochu jinak. Např. 1 kb = 1 000 b na rozdíl od 1 Kib = 1 024 b (Kibibit = 1024 bitů = 2 na 10 bitů).
 

10) V bytovém domě nás je několik uživatelů, kteří jsme připojeni k Vaší síti. Mohou ostatní uživatelé mít vliv na rychlost přípojení k internetu, která je agregovaná?

 
V podstatě nikoliv. Každý uživatel ma nastavenu rychlost individuálně dle tarifu, takže routery, které se starají o korektní přidělení konektivity, v každém okamžiku přepočítávají kapacitu a přidělují rychlost v závislosti na ní.
 
 

11) Mám tarif a nedosahuji objednané rychlosti?


Rychlosti uživatelů jsou nastaveny pro každého samostatně a rychlost připojení vašeho počítače by se neměla měnit s aktivitou ostatních uživatelů. Kvalitu a dostupnost připojení k Internetu jsme schopni ovlivnit mezi Vašim bytem a našimi routery. Je však mnoho věcí, které ovlivnit nemůžeme.
 
    Datový kabel v bytě je poškozen domácím zvířetem - pes, morče, potkan,papoušek nebo králík
    Nesprávným umístění rozvodu, kde se kabel poškodí - šroubem v prahu dveří,nebo stlačený pod nábytkem, mezi dveřmi a zárubní nebo připevněný hřebíkem
    Kabel je odpojen samotným uživatelem v menu počítače, nebo fyzicky odpojen ze síťové karty počítače.
    Snížení rychlosti je velmi často způsobeno přítomností virů v operačního systému Windows v počítači uživatele. Také přítomnost spyware nebo i mnoho úmyslně spuštěných programů zatíží počítač, nebo změní nastavení, tak že se stává nepoužitelným.
    Použitím bezdrátového spojení v rámci bytu může výrazně degradovat kvalitu a spolehlivost vašeho připojení.
    Při nedostatačném zabezpečení vašeho WIFI může být vaše linka vytěžována cizími uživateli kteří se k vám připojili. Mohou také přímo procházet ve vaší síti a snadno sledovat vaši činnost, či dokonce se dostat k vašim datům. Se zabezpečením WIFI vám rádi pomůžeme. Nevěřte takzvaným "domácím" odborníkům  a obraťte se na nás. O bezpečnosti internetu a bezpečném přenosu bankovních dat víme přece jen více.
    Připojení také může být degradováno jiným zavirovaným počítačem v domácí síti LAN.
    Nelze opomenou, že hodně záleží na zatížení a kvalitě připojení vzdáleného počítače-serveru ke kterému se připojujete. Poskytovatelé internetového připojení vzdálených serverů se kterými komunikujete, chrání své zájmy třeba filtrováním obsahu, přístupu nebo rychlosti spojení s jednotlivými návštěvníky svého serveru. Servery také můžou být přetíženy velkým počtem požadavků od připojených uživatelů. Rychlost těchto serverů nemůžeme ovlivnit. (pro neznalé - každé www.stranky.cx které procházíte jsou na serveru a to jak rychle vám odpovídají či se zobrazují je dáno právě výkonem serveru a jeho zatížením )
 
Toto jsou jen některé důvody, proč námi nastavenou a dodávanou rychlost nedokáže uživatel využít.